Som nybegynder i biavl opdagede jeg som mange nybegyndere efter mig, at følger man den 'sikre' strategi for varrobekæmpelse fra Danmarks biavlerforening, så er man kun sikker på en ting. Man får flere og flere mider i sine familier, som til sidst dør eller bliver så handicappet, at det var bedre de var døde.

Myrer er rovdyr, og nogle arter har soldater, der er stærkere end bierne, og derfor kan slagte en hel bifamilie.
Typisk kan bifamilier slås meget med myrer i foråret, mens bierne ikke har problemer med dem senere på somemren, når bifamilien er blvet stor og stærk.

Myresyrebehandling imod varroamider er en meget alternativ og eksperimientiel behandlingsmetode imod varroamider.
Metoden er svær at mestre, og bør ikke anvendes af nybegyndere i biavl, da den kræver en føling nybegyndere ikke har.
Jeg er som mentor for nybegyndere i biavl, blevet tilkaldt for mange gange hvor nybegyndere mere eller mindre har udslettet deres bifamilier med myresyre.

Lørdag den 2 juni 2012 deltog jeg i en workshop på forskningscenter Flakkebjerg med emnet avl af varroatollerence hos honningbier.
Mødet sluttede med at DBF lovede at udarbejde en videre plan for projektet i Danmark.
Nu skriver vi snart 2016, og vi har stadig intet hørt fra DBF siden mødet i 2012. Ærgeligt Danmarks største biavlerfoening sylter hvad jeg ser som fremtiden.

Voksmøl er et af de skadedyr vi har i biavl.

Når man gemmer jomfruetavler som jeg og rigtig mange andre biavlere gør.
Så er voksmøl altid noget man er lidt bange for, da de gnaver alt i stykker når de får fat.