Myrer er rovdyr, og nogle arter har soldater, der er stærkere end bierne, og derfor kan slagte en hel bifamilie.
Typisk kan bifamilier slås meget med myrer i foråret, mens bierne ikke har problemer med dem senere på somemren, når bifamilien er blvet stor og stærk.

De er ikke sådan for sjov de myrer. Jeg købte for år tilbage 3 trugstader af en biavler på Djursland, der havde opgivet biavl, fordi myrerne havde spist hans familier.

I år 2015 blev to af mine egne familier i Knudsø bigård angrebet af myrer i foråret.

Angreb af røde skovmyrer

Hele bifamilien summede langt væk, det var tydeligt der var en hård kamp igang.
Der var tale om et angreb fra røde skovmyrer, som er fredet og derfor ikke så meget at gøre, andet end at flytte bierne eller håbe bierne vinder kampen.
Den ene familie vandt endegyldigt midt i maj, imens den anden familie slåssede med de røde soldater myrer langt hen i juni.
Det satte familien voldsomt tilbage, og den kom aldrig over 10 rammer.
Den er dog stor og flot her ved indvintring, så krydser fingre for den ikke angribes igen næste forår.