Dronetavlen er en grøn bekæmpelses strategi af varromider som er hypet meget af Danmarks biavlerforening.

Varroamidens formering sker inde hos biernes larver, og det er eftervist i videnskabelige artikler, at 85% eller mere af varromiderne i en bifamilie er inde ved den forseglede yngel.

Teorien bag dronetavlen er at varroamider har en særlig forkærlighed for droneyngel, og derfor opsøger droneyngel i bistadet når de vil formere sig.

Århus biavlerforening holder i foråret 2016 nybegynderkursus i biavl.
Jeg deltog selv i kurset for år tilbage, og var rigtig glad for det.
Kurset er fagligt og giver et godt fundament til at bygge en sund hobbybiavl på.
Dengang var det Alan Beattie, der alene tilrettelagde kurset, i dagt har han medhjælpere.

Danmark er et land, der altid har været præget og market af jordbrug.
I oldtiden skabte svedjebrug antageligt den jyske alhede.