Dronetavlen er en grøn bekæmpelses strategi af varromider som er hypet meget af Danmarks biavlerforening.

Varroamidens formering sker inde hos biernes larver, og det er eftervist i videnskabelige artikler, at 85% eller mere af varromiderne i en bifamilie er inde ved den forseglede yngel.

Teorien bag dronetavlen er at varroamider har en særlig forkærlighed for droneyngel, og derfor opsøger droneyngel i bistadet når de vil formere sig.

Forkærligheden skulle forklares med at dronelarven har en længere udviklingstid og dermed kan miderne i droneyngel nå at få mere afkom.
Ideen er så at man sætter en tom ramme ned i bistadet, som bierne så udbygger med dronevoks, og dronningen efterfølgende lægger æg i.
Ved at fjerne denne droneyngel, når den er forseglet, så fjerner man en masse mider fra sin bifamilie.
Ved at opdele tavlen i f.eks 3 som på billedet, så kan man opnå en rytme, hvor man en gang om ugen kan fjerne en forseglet tredjedel.
Når man kikker på cerana bier, hvor varroamiden stammer fra, så er der belæg for teorien.

3 delt dronetavle
Min første dronetavle. Bemærk en meget lille del er faktisk dronebyg.

Men et er teori, noget andet er at eftervise teorien. De artikler jeg har fået fra DBF der skulle påvise effekt af dronetavle, har ikke kunne gøre det, fordi kontrolfamilier har været familier der ikke fik fjernet yngel.
Når 85%+ af miderne i en familie er bag celleforsegling, så er det indlysende at fjernelse af yngel fjerner mider.
Hvis kontrolfamilier havde fået fjernet samme areal arbejderyngel som forsøgsfamilier fik fjernet droneyngel, så kunne man bevise eller afvise dronepræferance teorien.

Mine egne iagttagelser har været delte, og iagttagelser fra de biavlere jeg diskuterer med har ikke sandsynliggjort dronepræferance teorien.
I 2014 indvintrede jeg alle mine familier med en dronetavle, og tænkte i løbet af sæsonen, det var vist ritig godt, idet jeg ikke så en eneste mide eller en eneste misfarvet bi (varrotegn) i mine familier. Så snakkede jeg med kollegaer og fandt ud af at det var det generelle billede i år, altså ingen misfarvede eller virustegn i bierne.

I Århus biavlerforening er vi en del af Danmarks biavlerforenings testbigårde.
I 2015 har vi bl.a. været med til at teste dronepræferanceteorien. Vi udvalgte 3 familier tilfældigt og gav ikke disse dronetavle, ligesom alle andre bifamilier i bigården får.

Den ene familie viste sig hurtigt på sæsonen, at have mange mider i naturligt nedfald, og vi der styrer skolebigården besluttede, at den ikke skulle stå ubehandlet resten af sæsonen.

Se naturligt midenedflad i kolonne 6
Bifamlien fra DBF testbigård Århus med stort midetryk, se kolonne 6 for naturligt midenedflad

Vi gav den derfor en dronetavle den 27/4, som kan ses i stadekortet.

3 uger efter kunne vi så skærer første tredjedel forseglet dronebyg fra.
Som man kan se i videoen længere nede var antallet af mider i dronebyg lavt, lavere end det naturlige nedfald.

zoom ind på de interessandte dronetalve dage
Dage med relevans for dronepræferance hypotesen

18-05-2015 jeg skar 1/3 ud og knækkede dronevoksen op og filmede det.
Der er færre mider i den forseglede droneyngel, end de 45 mider i naturligt nedfald for ugen. Dette var medvirkende til, at vi besluttede at forsøge med indespærring af dronningen.

25-05-2015 igen var der få mider i dronefraskæren. iAntal mider i dronefraskær var mindre end det naturligt nedfald i ugen.

1/06-2015 Jeg var selv forhindret i at komme i skolebigården, men en kollega i skolebigården noterede naturligt nedfald til 49 og antal mider i dronevoksen til 10.

8-06-2015 Den sidste fraskæring af forseglet droneyngel, igen ganske få mider i forsegling.

Dronefraskæ 8 juni århus skolebigård
Dronefraskær i den miderige familie 8 juni 2015

Sidst i juni havde dronninge været indespærret så længe, at familien var yngelfri, og vi gav den en oxalsyre drypning.
Der faldt i nærhden af 1000mider ned.

I dette tilfælde fra DBFs testbigård var der bestemt ikke belæg for dronepræferance teorien, i.e teorien der siger at dronetavlen støvsuger mider fra hele bifamilien.

Det koster også engergi for en familie at producere alle de droner som mange biavlere tager ud. Prisen er mig bekendt ikke undersøgt.
Vi har i skolebigården d. 22 november 2015 dryppet oxalsyre i alle familier, og de to der havde stået hele sæsonen uden dronetavle var på denne dato de to største i bigården...