Buckfast bier er en betegnelse for de bier man får af at lave krydsninger af biracer.
Buckfast bier fik deres navn fra det kloster i England der udviklede avlsmetoden.
Det fantastiske arbejde blev udført af munken Broder Adam på klostret Buckfast i Devon England.

Gule bier er også kendt som italienske ligustica bier.
Det skyldes ikke så overraskende at de stammer fra Italien nærmere bestemt ligurien en middehavs region i NordvestiItalien.
Den gule bi var mig bekendt den første birace man flyttede til andre europæiske områder, herunder Danmark.
Det skyldes at den engelske munk og dronningeavler, broder Adam, der grundlagde 'racen' buckfast, opdagede at den gule bi var mere modstandsdygtig over for nogle sygdomme end den brune bi, der oprindeligt var i England, Danmark og resten af Nordeuropa.

Den brune bi er den birace, der oprindelig var i Danmark og resten af Nordeuropa.

Den adskiller sig væsenligt fra de andre biracer idet den er større og mere robust, og har et lavere foderforbrug over vinteren.
Det lyder jo ganske tiltrækkende, men den store ulempe er den skulle være meget mere modtagelig for sygdomme og sværm ivrig.