Buckfast bier er en betegnelse for de bier man får af at lave krydsninger af biracer.
Buckfast bier fik deres navn fra det kloster i England der udviklede avlsmetoden.
Det fantastiske arbejde blev udført af munken Broder Adam på klostret Buckfast i Devon England.

 

Broder Adam
En munk der kort efter hans tiltrædelse på klostret ,oplevede hvordan traké mider (mener man) reelt udslettede Englands bifamilier.
Broder Adam forstod, at man måtte skaffe sunde bier til England, bier der kunne overleve sygdommen der havde ramt England så hårdt.
Disse bier fandt man i Italien, og den gule ligustica bi blev starten på et omfattende avlsarbejde.
Broder Adam rejste Europa, Mellemøsten og Nordafrika tyndt, for at finde gode karaktertræk der kunne krydses ind i klostrets bier.

Biracer i Nordafrika, Europa og Mellemøsten

Han gjorde mange nye opdagelser, fandt mange nye racer, og blev hærdret for sit arbejde ved bla. at få den kretensiske birace opkaldt efter sig.
Den oprindelige birace på Krete har derfor det latinske navn Apil melifera adami.

Biracer i Afrika

I Danmark blev biavler som Poul Erik Sørensen, Keld Brenderup m.f. inspireret af buckfast klostret bier, og importerede bier derfra samt klostrets avlsmetoder.
Der avler kun på nosema frie avlslinier uden kalkyngel, der samtidig er tavlefast, fredelige og meget meget mere positivt, set med biavler briller.
Der blev grundlagt en avlerforning for buckfastavlere, og disse avlere har haft stor success.
I dag er den foretrukne birace i Danmark buckfast bier.

Buckfast bier er også den birace jeg startede med, og den birace jeg ubestridt synes levere det bedste udbytte.

Buckfast bien og før den den gule bis sucess i Danmark har været på bekostning af vores oprindelige birace den brune bi.
Den brune bi endte med at være fortrængt til Læsø hvor den fremtid er i fare pga lille populations størrelse og de gule bier det er blevet lovligt at holde i store områder af øen.