Temistor

Lige siden jeg startede med biavl har kollegaer diskuteret hvornår bierne stopper med at yngle i efteråret, og hvornår de begynder i vinter/forår.

Hvis vi antager at bierne 'skruer ned' for temperaturen i stadet når de ikke har yngel, så er dette spørgsmål let at besvare.