Lige siden jeg startede med biavl har kollegaer diskuteret hvornår bierne stopper med at yngle i efteråret, og hvornår de begynder i vinter/forår.

Hvis vi antager at bierne 'skruer ned' for temperaturen i stadet når de ikke har yngel, så er dette spørgsmål let at besvare.

 

Ved at placerer 9 temperatur følere symetrisk i hver ramme, kan man på et hvilket som helst tidspunkt følge biklyngens aktivitet, og også udlede om de har yngel eller ej.

 

Jeg vil indsætte 90 temistor temperatur følere i et bistade forbinde disse til en microcontroller og følge biklyngen henover vinteren.

Med dataen kan jeg lave temperatur billeder som dette: