Voksmøl er et af de skadedyr vi har i biavl.

Når man gemmer jomfruetavler som jeg og rigtig mange andre biavlere gør.
Så er voksmøl altid noget man er lidt bange for, da de gnaver alt i stykker når de får fat.


Det er heldigvis kun sket for mig en gang.
Jeg lavede en brunaflægger i TranumStrand ved at flytte et par yngeltavler over i et tomt stade og så lade bierne lave en ronning selv hvis de magtede det.
Det magtede de ikke og næste gang jeg var forbi, så var voksmøl igang med at fortære resterne.
Et eller andet sted er det jo bare naturens måde at rydde op, men uha det ser klamt ud når vokstavlerne er helt levende af voksmøllarver.

På billederne ses hvad skade voksmøl kan nå at forårsage i et tomt stade på 1måned.

Voksmøl har overtaget et tomt trugstade

Voksmøl har gnavet huller i vokstavlen

Hvide voksmøllarve pupper er ved alle sprækker, mellem dækbrædder og ramme o.lig.

Tavlen næsten gnavet væk

Her er der levende voksmøllarver