Denne bigård er tæt ved Knudsø og biernes flyveradius opland består hovedsagligt af eng og skov.


Det er i denne bigård jeg laver de fleste eksperimenter.

Der er her jeg hovedsagligt har mine gule bifamilier.
Her i skoven er de godt gemt væk fra mennesker og det er meningen. Jeg synes nemlig de er lidt agro.