Erfaringsmæssigt er der nogle skæringsdatoer i biavl. Disse undre de fleste biavlere, der ikke følger og drager den naturlige konsekevens af dem.

 

20 marts - 20 april: Bedste tidspunkt til vingeklip og maling af dronninger.

1 maj: En aflægger der ikke er eksploderet ud af en 6-rammers overvintringskasse på dette tidspunkt får ikke samlet forårshonning, sommerhonning eller sensommerhonning. Den bliver til gengæld suveræn på lyngarealerne hvor den overgår en produktionsfamilie fra foråret.

22 juli: Sæsonen er slut for alt andet end lyngtræk i august på heden. Det gælder også i byarealer!
(naturligvis er der enkelte år være få undtagelser, som der er i alle biavls regler)

6 august: Absolut sidste dag en jomfrue kan fødes og nå at blive parret.

10 august- 10 september: Bedste tidspunkt til varroabekæmpelse med myresyre, Thymol eller Bayticol.

11 august - 11 september: Den eneste tidsperiode hvor lyngen giver nektar nok til honning.
(undtagen klokkelyng der giver nektar fra 15 juli og frem)

20 december- 30 december: Bedste tidspunkt at give oxalsyre