Jeg har i påsken været alle bifamilier igennem og der ser godt ud i år.

Jeg har en vinterdødsprocent på 7% og så har jeg 5% der var blevet dronningeløse, så det må være en vinterdødelighed på 10%.

Det er til den høje side og det skyldes mine gule ligusticabier.

Fordelt på racer så det således ud:

Brunebier: 7% døde, 0 procent dronningeløse, 0% for små til at være andet end en parret reservedronning.

Buckfastbier: 3% døde, 3% dronningeløse, 3% for små til at være andet end en parret reservedronning.

Gulebier: 20% døde, 20% dronningeløse, 10% for små til at være andet end en parret dronning.

 

Så hvis og hvis og hvis... at man trækker de gule fra er vinterdødeligeheden på 4%.

De brune vinder på vinteroverlevelse, og set i lyset af at Nordeuropa er deres naturlige region, så er det ikke overraskende.

 Det glæder mig særlig meget at alle mine øparrede (svensk brun X dansk brun) har overlevet vinteren.