Det er vigtigt at bierne har vinterfoder nok.

Jeg går ikke så højt op i om der fodres med selvblandet sukkervand eller invertfoder.
Da jeg ikke har så meget plads derhjemme så fodre jeg typisk med færdigblandet invertfoder.

Mig og Victor i lidl sukker til 5kg pr. kg.

Jeg kan godt lide at strække min vinterfodring over 1½måned. JEg bilder mig ind at bierne så yngler og laver en masse vinterbier.
Det er dog lige så sandsynligt de bare slider de vinterbier op, på at flytte foder, som de allerede har lavet.
Jeg fodre i opstabling i en tom kasse med en fodertavle i.
Det er let, hurtigt og forstyrrer bierne meget lidt.

 

Når jeg vurderer at bierne er ved at have fået foder nok så åbner jeg og kikker efter.
Denne familie er færdigfodret:

 

Denne familie skulle have ca. 4kg sukker, god og vel 6kg invertfoder mere:

 

Næste forår skal der er gerne være 9-12kg sukker/foder tilbage i tavlerne. Her laver mange hobbyfolk den alvrlige fejl at fjerne det meste af det, af frygt for at alt den sukker ender i honningen. Dette er en meget alvorlig fejl, idet bierne skal bruge alt dette foder på den eksplosive forårsudvikling.
Ja de bruger vitterlig ca. 10 kg foder på alt den tidlige yngel, og ja du sætter dem alvorligt tilbage ved at fjerne deres forråd, idet de sætter dine bier på sultegrænsen, og en familie på sultegrænsen skærer ned på resourcerne, i.e. sætter mindre yngel, og det er man ikke itneresset i.
Biavl er ret simpel, mange og sunde bier, giver meget honning.